Nhân sâm Archive

22 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 600gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 600gram Daedong Hàn Quốc giá 4,1 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
21 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 300gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 300gram Daedong Hàn Quốc giá 2,1 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
21 Th7 2020

Hồng sâm củ khô hộp thiếc150gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 150gram Daedong Hàn Quốc giá 1,4 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
18 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 75 gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 75 gram Daedong Hàn Quốc giá 700 nghìn/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng
18 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 37,5 gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 37,5 gram Daedong Hàn Quốc giá 500 nghìn/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng