Tam thất bắc Archive

19 Th6 2020

Tam thất tươi Hà Giang

Tam thất bắc tươi loai 8 – 10 củ 1 kg giá 700 nghìn/kg Bán tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá
19 Th6 2020

Nụ tam thất Hà Giang

Nụ tam thất bao tử giá 700 nghìn/kg Bán tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc khô
18 Th5 2020

Tam thất bắc

Bán tam thất bắc khô loại 90 củ 1 kg giá 1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 70 củ 1 kg giá 1,1 triệu/kg Tam thất bắc khô loại 50 củ 1 kg giá 1,2 triệu/kg