22 Th7 2020

Thương truật

Bán thương truật 300 nghìn/kg Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
22 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 600gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 600gram Daedong Hàn Quốc giá 4,1 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
21 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 300gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 300gram Daedong Hàn Quốc giá 2,1 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
21 Th7 2020

Hồng sâm củ khô hộp thiếc150gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 150gram Daedong Hàn Quốc giá 1,4 triệu/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân,
18 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 75 gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 75 gram Daedong Hàn Quốc giá 700 nghìn/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng
18 Th7 2020

Hồng sâm củ khô 37,5 gram Daedong Hàn Quốc

Hồng sâm củ khô 37,5 gram Daedong Hàn Quốc giá 500 nghìn/Hộp Qúy khách có nhu cầu xin liên hệ:  Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng
17 Th7 2020

Bán tinh dầu thông đỏ Cheongsongwon Hàn Quốc hộp xanh 180 viên

Tinh dầu thông đỏ Cheongsonwon Hàn Quốc hộp 180 viên hộp màu xanh giá 1,4 triệu/hộp Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa chỉ số
17 Th7 2020

Tinh dầu thông đỏ cheongsongwon 180 viên

Bán tinh dầu thông đỏ Cheongsonwon Hàn Quốc hộp 180 viên màu đỏ giá 1,4 triệu/hộp Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm Địa chỉ số
17 Th7 2020

Nấm linh chi hoangsil Hàn Quốc

Nấm linh chi Hoangsil Hàn Quốc giá 700 nghìn/kg Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng Ngân, Trung Hòa,
17 Th7 2020

Nấm linh chi hộp cô gái Hàn Quốc

Bán nấm linh chi hộp cô gái Hàn Quốc giá 1 triệu/kg Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Nhân Tâm. Địa chỉ: Số 133 ngõ 106 Hoàng